Om Äppelgården

Glorias Äppelgård

Glorias Äppelgård

Glorias Äppelgård är ett familjeföretag, som ligger på traditionsrik mark strax norr om Lund i Skåne. Området har varit befolkat i mer än 5000 år. Under flera hundra år tillhörde marken godsen i området och användes till största delen som betesmark.

I samband med jordbruksrevolutionen i mitten av 1850-talet omvandlades marken till mindre torp, som kallades stödjejordbruk eller i folkmun koställen. Senare slogs torpen samman till lite större enheter och på ett av dem planterades äppelträd i mitten av 1900-talet. På detta 8 tunnland stora torp ligger idag Glorias Äppelgård.

Ca 12 000 äppelträd ger rikliga skördar

Sedan familjen Nordlund köpte gården 1986 har äppellundarna utvecklats från sina ursprungligen 1300 träd till att idag 2015 omfatta ca 12 000 träd. Skötseln har efterhand moderniserats och effektiviserats för att ge maximala och friska skördar.

Paradisäpplen och bin sörjer för pollineringen.
Var tionde träd är ett paradisäppelträd för att deras pollen befruktar andra sorters äppelblommor. De flitiga, inhyrda bina sköter det mesta arbetet med att sprida pollen i odlingen.

Modernt miljötänkande präglar skötseln.
Odlingarna sköts inom integrerad produktion, vilket betyder att bekämpningsmedel enbart används om träden angrips av skadedjur eller infektioner.

Förädling/ Mathantverk

Som Gloria har lagt sleven på hyllan och gick i pension  december 2018, produkterna som finns är

Balsamito Manzana, gjord efter samma koncept & process som Aceto Balsamico di Modena.