Vägbeskrivnig

Infarten

Infarten

Glorias Äppelgård, Ladugårdsmarken 551, 225 91 Lund, Sverige

E22 söderifrån: Ta avfart 22, Lund N. I rondellen, Norra Ringvägen/väg 16 mot Bjärred/Lund N

Rakt fram i nästa rondell. Sväng höger in på Svenshögsvägen (Cirkel K), kör genom en rondell och fortsätt fram ca 2.5 km.
Se skylt Glorias Äppelgård på höger sida. Ca.2 km rakt fram på grusväg.
Grind, tryck på knappen till din vänster. den öppnas och stängs av sig själv.

GPS adress
Lat 55.74256                        Long 13.22715

Lennart, 0705 133211

Välkomna!


Visa större karta