Året på äppelgården

Vinter
Medan äppelträden står i vintervila ägnar vi oss åt översyn av de hjälpmedel som används i odlingen. Under denna perioden läggs också mycket tid på planering och produktutveckling.

Vår
När risken för minusgrader är över börjar vi beskära träden.
Odlingen blommar i maj. Då hyr vi in bisamhällen för att hjälpa till med pollineringen.

Sommar
Under sommaren gallrar vi frukten för att få bra storlek och kvalitet.
Man kan behöva sommarbeskära, genom att ta bort ettårsskotten för att ge tillräckligt solljus för frukten. Ljuset ger äpplena dess fina färger och goda smak.

Höst
Nu är det dags för skörden. Frukterna plockas för hand och med stor försiktighet och lagras sedan i kylrum. Den bästa kvaliteten distribueras till återförsäljare när den är ätmogen.

Skördeperioden sträcker sig från slutet av augusti till mitten av oktober.
Sedan 2001 har vi öppet till självplockning.

Hela produktionsåret tas det kontinuerligt prover på miljön i äppelodlingen med avseende på skadedjur, växtsjukdomar, ogräs mm. Därefter sker skadedjursbekämpning på ett så miljöanpassat sätt som möjligt för att spara både miljön och äppelskörden.